ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما
 ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما تا می​شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما
پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل جان می​دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ماموضوعات مرتبط: ای یوسف خوش نام , خوش می​روی بر بام ما

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ | ٦:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

بچه ها !

کاغذی بردارید

بنویسید : کبوتر زیباست

بنویسید : کلاغ بی نهایت زشت است

بنویسید : که آذر خوب است

بنویسید : که دارا فردا

                         قهرمان می زاید

بنویسید : که دارا یک .........

                                    دارد

بنویسید که آذر

                        بی عروسک هم

تا شب جمعه ی آینده

مشق تان این باشد :

که پدر دندان دارد ، اما

نان ندارد بخورد .موضوعات مرتبط: م راما , ادبی , شعر

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ | ۱:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

بگردید بگردید در این خانه بگردید

در این خانه غیبی غریبانه بگردید

یکی مرغ چمن بود که جفت جفت دل من بود

جهان لانه ی او نیست پی لانه بگردید

یکی ساقی مست است پس پرده نشسته است

قدح پیش فرستاد که مستانه بگردید

نوایی نشنیده است که از خویش رمیده است

به غوغا مخوانید خموشانه بگردید

چه شیرین و چه خوشبوست کجا خوابگه اوست؟

پی آن پر نوش چو پروانه بگردید

بر آن عشق بخندید که عشقش نپسندید

در این حلقه ی زنجیر پو دیوانه بگردید

در این کنج غم آباد نشانش نتوان دید

اگر طالب گنجید به ویرانه بگردید

کلید در امید اگر هست شمایید

درین قفل کهن سنگ چو دندانه بگردید
موضوعات مرتبط: بگردید , غریبانه

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٤ | ٥:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

جانا زهجر رویت شب تا سحربسوزم

شب تا سحر برایت با اشک تربسوزم

چون صبح می شود باز تا شام من غمینم

با این غمی که دارم شام دگر بسوزم

در رهگذر بیایم از تو سراغ گیرم

چونکام برنیاید در رهگذر بسوزم

با دوستان نشینم ، باذکر تو قرینم

از جمع دوستان باز من بیشتر بسوزم

چون آفتاب بینم ، ای آفتاب عالم

چون زیر ابر هستی من بیشتر بسوزم

هر جا قدم گذارم در سوز و ساز هستم

هم در حضر رهجرت هم در سفر بسوزم

تو از علی صافی گیری خبر چه نیکوست

چون نیستم ز حالت من با خبر بسوزمموضوعات مرتبط: علی صافی , کتاب راز دل

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٤ | ٩:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

برخـیز شـتربـانـا بربـنـد کـجـــاوه
کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه

در شاخ شجر برخـاست آوای چکاوه
وز طول سفر حسـرت من گشت علاوه

بگذر به شتاب اندر از رود سمـاوه
در دیـده مـن بـنـگر دریـاچـه سـاوه

وز سینه ام آتشکده پارس نمودار 

از رود سماوه ز ره نجد و یمامه
بشتاب و گذر کن به سوی ارض تهامه

بردار پس آنگه گهرافشان سرخامه
این واقعه را زود نما نقش به نامه

در ملک عجم بفرست با پر حمامه
تا جمله ز سر گیرند دستار و عمامه

جوشند چو بلبل به چمن کبک به کهسار 

بنویس یکی نامه به شاپور ذوالاکتاف
کز این عربان دست مبر نایژه مشکاف

هشدار که سلطان عرب داور انصاف
گسترده به پهنای زمین دامن الطاف

بگرفته همه دهر زقاف اندر تا قاف
اینک بدرد خشمش پشت و جگر و ناف

آن را که درد نامه اش از عجب و ز پندار 


موضوعات مرتبط: ادیب‌الممالک فراهانی , برخـیز شـتربـانـا بربـنـد کـجـــاوه , جوشند چو بلبل به چمن کبک به کهسار
ادامه مطلب

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ | ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

 

چه جرم است اینکه هر ساعت ز روی نیلگون دریا

 زمین را سایبان بندد به پیش گنبد خضرا

چون در بالا بود باشد به چشمش آب در پستی

 چو در پستی بود باشد، به کامش دود بر بالاموضوعات مرتبط: ازرقی هروی , گنبد خضرا

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ | ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند !

ستایش کردم ، گفتند خرافات است !

عاشق شدم ، گفتند دروغ است !

گریستم ، گفتند بهانه است !

دنیا را نگه دارید ، می خوهم پیاده شوم

!!!

!!

!موضوعات مرتبط: شریعتی , ادبی

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱۱ | ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

می از آن جام پُر می ، سَر َمریزید
سبو بی آن رخ یاران ، مَریزید

گلفشان گشته است عالم ، ولیکن
به ربّت جام دیگر ، سَر مَریزید

خدا داند که عالم گشته است مست
سبویِ بی نظر ، یاران مَریزید

بگویم!جام پر می ، مست لب بود
بگفتم راز ، عالم سر مَریزیدموضوعات مرتبط: می , می مَریزید , جام , عالم

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٠ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()
بردر میکده از روی نیازآمده ام
پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام
از نهانخانه اسرار ندارم خبر
به در پیر مغان صاحب راز آمده ام
ازسر کوی تو راندند مرا با خواری
با دلی سوخته از بادیه بازآمده ام
صوفی و خرقه خود زاهد و سجاده خویش
من سوی دیر مغان .نغمه نوازآمده ام
بادلی غمزده از دیر به مسجد رفتم
به امیدی هله با سوز و گداز آمده ام
تاکند پرتو رویت به دوعالم غوغا
بر هر ذره به صد راز و نیاز آمده ام


موضوعات مرتبط: امام خمینی , نهانخانه اسرار

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/٧ | ۳:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

اشعار یکی از سران گنابادی خطاب به آیت الله وحید در نجف

ای روز تو همچون شب گر تیره و تاریک است
ما شمع شب تاریم هی هی جبلی قم قم

با جنت و با دوزخ ما را نبود کاری
ما طالب دیداریم  هی هی  جبلی  قم  قم

آیت الله وحید در جواب او می فرمایند:

ای کاخ دلت بی نور از شمع هدایت دو ر
کی شمع شب تاری  هی هی دغلی  کم کُم

کو دیده حق بینت چون کفر شده آیینت
کی طالب  دیداری  هی  هی  دغلی  کُم   کُمموضوعات مرتبط: آیت الله وحید , هی هی دغلی کم کُم

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/٧ | ٢:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()

ما محرم سلطانیم ، هَی هَی جَبَلی قُم قُم

ما صاحب دیوانیم ، هی هی جبلی قم قم


دریای طریقت را ، درُهای حقیقت را

ما گوهر غلطانیم ،  هی هی جبلی قم قم


در عالم جسمانی ، در زمره روحانی

ما مظهر جانانیم ،  هی هی جبلی قم قم


خورشید حقیقت را ما مطلع انواریم

ما پرتو تابانیم ،  هی هی جبلی قم قم


از بحر قدم جوییم ، نه اوییم و هم اوییم

زین حادثه حیرانیم ،  هی هی جبلی قم قم


در میکده کثرت ، خوردیم می وحدت

ما زمره مستانیم ،  هی هی جبلی قم قم


ما خالص ناسوتیم ، مست می لاهوتیم

هم صورت رحمانیم ،  هی هی جبلی قم قمموضوعات مرتبط: هی هی جبلی قم قم , عبدالرحمن خالص , غوث ثانی

تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/٧ | ٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : احمد مسلمی | نظرات ()