امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست 
تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت