رباعی از ابو سعید ابوالخیر

جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه

بی یاد تو هر جا که نشستم ،توبه

در حضرت تو ،توبه شکستم صد بار

زین توبه که صد بار شکستم توبه

از بس که شکستم و ببستم توبه

فریاد همی کند ز دستم توبه

دیروز به توبه ای شکستم ساغر

وامروز به ساغری شکستم توبه

از هر چه نه از بهر تو کردم توبه

ور بی تو غمی خوردم از آن غم توبه

و آن نیز که بعد ازین برای تو کنم

گر بهتر از آن توان از آن هم توبه

/ 3 نظر / 41 بازدید
مسعود

سلام دوست من ! سال نوی شمام مبارک مرسی که به وبلاگم اومدی! من آپم! موفق باشی[گل][بغل]

صادق

با سلام و تشکر از شعر زیبایی که قرار دادین دوست عزیز این شعر از سلمان ساووجی است