نیست اینجا همه ی عالم تو

گر نگویند که کافر گشتم

من بگویم که خدا را دیدم

صبح امروز کسی با من گفت

من خدایت هستم

به زبان جاری

به همین آرامی

و من آنجا هراسان گشتم

نکند شیطان است

نکند خواب است این

نکند اوج خیالات است این

چهره اش آرام است

و تمامش زیبا

و کلامی آرام

و هزاران خصلت

که زبان قادر نیست

جمله ایی گفت به من

که مرا شیدا کرد

"نیست اینجا همه ی عالم تو"

لرزه بر جان افتاد

و خدا می خندید

ناگهان فهمیدم

که من عمریست در اغماء هستم

چشم هایم باز است

و خدایی که در این نزدیکی

نکند باز در اغماء هستم

راست می گفت خدا

نیست اینجا همهء عالم تو


"مهدی کاظمی"

/ 0 نظر / 63 بازدید