ازرقی هروی

 

چه جرم است اینکه هر ساعت ز روی نیلگون دریا

 زمین را سایبان بندد به پیش گنبد خضرا

چون در بالا بود باشد به چشمش آب در پستی

 چو در پستی بود باشد، به کامش دود بر بالا

/ 0 نظر / 7 بازدید