کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب 

 بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب

 تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه

     چه آتش ها که در این کوه بر پا می کنم هر شب

         تماشایی ست پیچ و تاب آتش ها خوشا بر من

            که پیچ و تاب آتش را تماشا می کنم هر شب

               مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست

                  چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب

                       چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو

                           که این یخ کرده را از بی کسی ها میکنم هر شب

                                تمام سایه ها را می کٍشم بر روزن مهتاب

                                    حضورم را ز چشم شهر حاشا می کنم هرشب

                                         دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش

                                             چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب

                                                 کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟

                                                     که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب


"محمد علی بهمنی"

/ 1 نظر / 7 بازدید
دختر شاه پریون

این شعر محمد علی بهمنی رو ترم اول دانشگاه یکی از بچه هامون که بهش خیلی ارادت دارم خوند و باعث شد من برم کتاب شعر "محمد علی بهمنی" رو بخرم!! یادش بخیر, خاطراتم زنده شد!! هی جوونی کجایی که یادت بخیر!!