خوشه چین

من که فرزند این سرزمینم
در پى توشه‏اى خوشه‏چینم


شادم از پیشه‏ى خوشه‏چینى
رمز شادى بخوان جبینم


قلب ما بود مملو از شادى بى‏پایان
سعى ما بود بهر آبادى این سامان


خوشه‏چین کجا اشگ محنت بدامن ریزد
خوشه‏چین کجا دست حسرت زند بر دامان


اى خوشا پس از لحظه‏اى چند آرمیدن
همره دلبران خوشه‏چیدن


از شعف گهى همچو بلبل نغمه‏خوان
گه از این سو به آن سو دویدن


در کشور سبزه و گل
با شور و شعف نغمه کن ساز

قلب ما بود مملو از شادى بى‏پایان
سعى ما بود بهر آبادى این سامان


خوشه‏چین کجا اشک محنت بدامن ریزد
خوشه‏چین کجا دست حسرت زند بر دامان

کریم فکور

/ 0 نظر / 10 بازدید