رسم

هی فلانی می دانی ؟

می گویند رسم زندگی چنین است ...


می آیند ....

می مانند ....

عادت می دهند ......

و می روند.....


و تو در خود می مانی و تو تنها می مانی


راستی نگفتی رسم تو نیز چنین است ؟ .....

مثل همان فلانی ها ......... ؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید