اشعار یکی از سران گنابادی خطاب به آیت الله وحید

اشعار یکی از سران گنابادی خطاب به آیت الله وحید در نجف

ای روز تو همچون شب گر تیره و تاریک است
ما شمع شب تاریم هی هی جبلی قم قم

با جنت و با دوزخ ما را نبود کاری
ما طالب دیداریم  هی هی  جبلی  قم  قم

آیت الله وحید در جواب او می فرمایند:

ای کاخ دلت بی نور از شمع هدایت دو ر
کی شمع شب تاری  هی هی دغلی  کم کُم

کو دیده حق بینت چون کفر شده آیینت
کی طالب  دیداری  هی  هی  دغلی  کُم   کُم

/ 0 نظر / 8 بازدید