دیکته

بچه ها !

کاغذی بردارید

بنویسید : کبوتر زیباست

بنویسید : کلاغ بی نهایت زشت است

بنویسید : که آذر خوب است

بنویسید : که دارا فردا

                         قهرمان می زاید

بنویسید : که دارا یک .........

                                    دارد

بنویسید که آذر

                        بی عروسک هم

تا شب جمعه ی آینده

مشق تان این باشد :

که پدر دندان دارد ، اما

نان ندارد بخورد .

/ 2 نظر / 10 بازدید
النا

سلام براتون آرزوی موفقیت دارم